Τα έργα μας

Κατασκευή Δυόροφων Κατοικιών (Υπο κατασκευή)

Κατασκευή Δυόροφων Κατοικιών (Υπο κατασκευή)

Κατασκευή τρειών δυόροφων κατοικιών με υπόγειο συνολικού εμβαδού 360 τετραγωνικών
μέτρων και τρείς κολυμβητικές δεξαμενές . Το έργο βρίσκεται στην Ζυμβρακάκηδων
38-40 ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να τελειώσει το Μάιο του 2022.

Explore More Projects