Ενεργειακά Έργα

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μέθοδο netmetering με στόχο τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αξιόπιστη μακροχρόνια λειτουργία.

Επίσης αναλαμβάνουμε την παραγωγή ενέργειας που αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκών.