Κατασκευαστικές Εργασίες

Η Μανιάς κατασκευαστική αναλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες, χρησιμοποιώντας υλικά της αρεσκείας σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κατασκευάζουμε συμβατικά κτίρια (από μπετό), πέτρινες κατοικίες, μεταλλικά – βιομηχανικά κτίρια και κτίρια σύμμεικτης δόμησης.