Τεχνικές Εργασίες

Η εταιρεία Μανιάς Κατασκευαστική αναλαμβάνει διάφορες τεχνικές εργασίες όπως είναι οι οδοποιίες, κατασκευή πρατηρίων καυσίμων, ακόμα και κατεδαφίσεις – Αδιατάραχες κοπές, χρησιμοποιώντας την τεχνική εμπειρία των στελεχών μας και εξασφαλίζοντας τη σωστή τεχνική συμβουλή και γνωμάτευση χωρίς την καταστροφή της στατικής επάρκειας των κτηρίων.